GEHOOR & GELUID

Oordoppen, Gehoor en Geluid


GEHOORSCHADE


Gehoorschade kun je oplopen door te hard geluid. Geluid wordt gemeten in Decibel (dB) en kan al schadelijk zijn vanaf 80 dB. Bij 100 dB kun je acute en/of blijvende gehoorschade oplopen. Bij Live-muziek en in clubs en op festivals is het volume vaak hoger dan 100dB. Dit kan vervelende gevolgen voor je gehoor hebben zoals oorsuizen en doofheid.
Thunderplugs® zijn siliconen oordoppen die comfortabel in het oor passen met een filter voor het geluid. Dit filter zorgt dat je de muziek of een gesprek nog goed hoort, maar wel zachter. Onze Thunderplugs® voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen die binnen de EU gesteld zijn. Ze zijn getest en gecertificeerd volgens EN 352-2. We hanteren strenge kwaliteitseisen op iedere dop.
De dempingswaarden van de Thunderplugs® staan beschreven per frequentie in de tabel. Een lage frequentie betekent lage tonen, een hoge frequentie betekent hoge tonen. Mocht je hier vragen over hebben, stel ze ons gerust!


Hieronder een artikel over gehoorschade van de GGD Groningen

 

Gehoorschade door te harde muziek

Wat is gehoorschade?

Jaarlijks komen er minimaal 22.000 jongeren bij met blijvende gehoorschade door te harde muziek. Dit komt voornamelijk door het verkeerd gebruik van MP3-spelers, andere audioapparaten, of in discotheken bij het uitgaan. Waarschijnlijk is dit een onderschatting, want het is gebleken dat van de jongeren van 13 tot 15 jaar al 10% een meetbare gehoorschade heeft opgelopen. 100.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben een gehoorverlies van 20 decibel. Deze jongeren zijn in de sociale omgang gehandicapt. Door de hoorstichting is pas geleden een onderzoek uitgevoerd naar gehoorschade door harde muziek.


Bij hoeveel decibel (dB(A)) treedt schade aan het gehoor op?

De kans op gehoorschade hangt af van het geluidvolume en de tijdsduur. Bij een blootstelling langer dan 8 uur per dag aan omgevingsgeluid hoger dan 80 decibel is de kans op gehoorschade groot. Het is dan ook verboden voor werksituaties. MP3-spelers kunnen veel harder en ook in discotheken komen geluidsniveaus tot 110 en 120 decibel voor. Bij 100 decibel kan na 4 minuten al gehoorschade optreden.


Wat zijn de oorzaken van gehoorschade?

Gehoorschade treedt op steeds jongere leeftijd op. In de jeugd gezondheidsenquête van de GGD Groningen geeft 6% van de 12-18 jarigen aan vaak tot altijd een pieptoon te horen, gecorreleerd aan het luisteren naar harde muziek. Ook andere onderzoeken geven aan dat op de eerste jaren van het voortgezet onderwijs tot 10% van de jongeren last heeft van oorsuizen. Op deze leeftijd is de voornaamste oorzaak het luisteren naar te hard afgestelde MP3-apparatuur ed. Deze kunnen tot 130 decibel geluid produceren via de oortelefoon.

Later is ook te harde muziek in het uitgaansleven een belangrijke oorzaak. Onderzoek onder 130.000 jongeren toont aan dat 93% last heeft van het gehoor na een bezoek aan een discotheek of een muziekevenement. Na een dag heeft 38% nog steeds een piep in het oor.

Zelf muziek maken kan ook tot gehoorverlies leiden. Dit geldt ook voor volwassenen. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van de hoorstichting.


Wat zijn de symptomen van gehoorschade?

De meeste mensen ervaren tijdelijk gehoorverlies na blootstelling aan te hard geluid. Ook kan een tijd een piep in het oor of oorsuizen optreden. Dit kan al na één bezoek aan een discotheek of een muziekevenement. Wanneer de blootstelling te vaak of te lang is, kunnen de symptomen blijvend zijn. Gehoorverlies wordt ook uitgedrukt in decibel (dB). Naar schatting hebben 450.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar een gehoorverlies van 10 decibel of meer. Van deze groep hebben 100.000 jongeren een gehoorverlies van 20 decibel. De verwachting is dat dit bij oudere leeftijd erger wordt.

Tevens kan overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden optreden. Zie daarvoor ook de website van de hoorstichting.


Hoe kan ik gehoorschade voorkomen?

U kunt gehoorschade voorkomen door uw MP3-speler niet te hard te zetten. Het zou beter zijn als persoonlijke geluidsapparaten zoals MP3-spelers niet teveel geluid kunnen afgeven. De Europese Unie heeft regelgeving in voorbereiding om het geluidvolume van audioapparaten te begrenzen. In discotheken en bij popconcerten is het geluidniveau vaak zo hoog dat (blijvende) gehoorbeschadiging kan optreden. Er is in januari 2011 een convenant gesloten tussen organisatoren van popconcerten, vertegenwoordigers van geluidsbedrijven en de Nationale Hoorstichting. Daarin is afgesproken dat het geluidniveau bij concerten niet hoger is dan 103 dB(A). Ondanks deze beperking is het alsnog aan te bevelen om in de disco gehoorbeschermers te dragen.

Voor schoolfeesten en andere bijeenkomsten gedurende maximaal 3 uur raadt de GGD Groningen aan om het geluidniveau lager te houden dan 88 dB(A). Waarschuwingen en gehoorbescherming zijn dan niet nodig.


De GGD vindt dat in elke uitgaansgelegenheid met meer dan 92,5 dB(A) (gemiddeld per uur) maatregelen nodig zijn om gehoorschade te voorkomen of te beperken.


Hierbij moet men denken aan:
  • waarschuwingen aan deur en speakers
  • meten van de geluidsniveaus
  • inlassen van ‘oorpauzes’ en
  • (verplicht) beschikbaar stellen van gehoorbescherming

De grens van 92,5dB(A) is gebaseerd op de Expert Opinion Music Induced Hearing Loss.

Beperking van het geluidniveau in discotheken en bij popconcerten heeft ook een gunstige invloed op de geluidsoverlast voor de omgeving (link: geluidsoverlast en gezondheid), waardoor ook minder stress-gerelateerde gezondheidsklachten zijn te verwachten.

Tabel

Voorbeeld

db

Stilte 0
Bladergeritsel 20
Fluisteren 30
Gesprek 55
Stofzuiger 70
Klas met pratende Kinderen 80
Metr 90
Drilboor 100
Cirkelzaag 110
Schreeuw op z'n haardste 115
Discotheek 117
Muziek bij speakers 120
Rock concert 130
Straalvliegtuig 140
   
Max Veilige Blootstellingsduur db
8 uur 80
4 uur 83
2 uur 86
1 uur 89
30 minuten 92
15 minuten 95
7,5 minuten 98
3,5 minuten 101

Meer weten over gehoorbescherming?